Revizia Tehnica - TESTARE detaliată pentru siguranța TA!
 

1.      Există trei tipuri de rapoarte de control tehnic al vehiculului:
  • а) raport provizoriu de control tehnic al vehiculului – nu este o blanchetă de strictă evidenţă. Se tipăreşte pe hîrtie simplă albă şi dispune de o numerotare individuală pentru fiecare staţie de control tehnic. Raportul provizoriu de control tehnic al vehiculului se eliberează la nerespectarea punctelor  procesului verbal completat după controlul vehiculului. Raportul se eliberează fără eliberarea ecusonului pe un termen de 30 zile şi nu acordă dreptul exploatării comerciale a vehiculului, ci  doar deplasarea cu acesta în scopul ajustării lui la normele tehnice.
  • b) primul exemplar al raportului de control tehnic a vehiculului – o blanchetă de strictă evidenţă. Raportul de control tehnic se înmînează persoanei, care a prezentat vehiculul la controlul tehnic, pentru a fi prezent la bordul vehiculului şi în caz de necesitate să fie prezentat organelor de control. Raportul se eliberează concomitent cu ecusonul. Termenul de valabilitate a raportului este limitat de termenul de valabilitate a ecusonului cu număr de serie analogic. 
  • c) al doilea exemplar al raportului de control tehnic al vehiculului – o blanchetă de strictă evidenţă. Raportul conţine o informaţie identică primului exemplar al raportului de control tehnic al vehiculului. Raportul, completat cu rezultatele controlului (la el ataşîndu-se chitanţa (ordinul de plată) despre achitarea taxei pentru folosirea drumurilor) este un exemplar care se pătrează în arhiva staţiei de control.
2.      Primul exemplar al raportului de control tehnic al vehiculului reprezintă o parte integrantă a ecusonului cu numărul de serie analogic şi la exploatare trebuie să fie prezent la bordul vehiculului, pentru a fi prezentat organelor de control la cererea lor.

3.      La schimbarea numărului de înregistrare şi/sau a proprietarului vehiculului, în capitolul V „Menţiuni” se înscrie informaţia actualizată. În caz de pierdere a raportului de control tehnic, nu se eliberează un duplicat al acestuia, urmînd ca vehiculul să fie supus unui nou control tehnic la orice staţie de control tehnic cu prezentarea dovezii achitării taxei pentru folosirea drumurilor pentru anul curent.


                                                                                                                           DRUM BUN! 
Leave a Reply.


Tweet Director Web Moldovenesc
revizia tehnica