Revizia Tehnica - TESTARE detaliată pentru siguranța TA!
 
1.      Ecusonul se eliberează vehiculului numai la:
  • a)      corespunderea deplină  conform normelor tehnice; 
  • b)      prezenţa achitării taxei pentru folosirea drumurilor conform tarifelor stabilite;
  • c)      prezenţa în momentul efectuării controlului tehnic a asigurării răspunderii civile valabile.
2.       La eliberare, ecusonul se perforează la data, luna şi anul, care stabilesc termenul de valabilitate al ecusonului şi raportului de control tehnic al vehiculului.

3.      Ecusonul este valabil numai în prezenţa la bordul vehiculului a raportului de control tehnic al vehiculului. Numărul de serie, aplicat pe ecuson trebuie să corespundă cu numărul de serie al raportului de control tehnic.

4.      Ecusonul se lipeşte de către expertul control tehnic pe parbriz, din interior, din partea dreaptă de jos. În absenţa parbrizului (remorci, motociclete etc.), ecusonul se lipeşte pe raportul de control tehnic al vehiculului în partea dreaptă de sus.

5.      La momentul lipirii ecusonului nou şi în caz de prezenţă pe parbriz a ecusonului vechi, indiferent de termenul de valabilitate a lui, ecusonul vechi trebuie să fie dezlipit de pe parbriz, iar rămăşiţele lui trebuie să fie înlăturate, cu ajutorul lichidelor de degresare, de către personalul staţiei de control tehnic.

6.      Pe parbrizul vehiculului se interzice prezenţa a mai mult de un ecuson.

7.      În caz de schimbare a parbrizului, ecusonul trebuie să fie dezlipit de pe el, necătînd la faptul că va avea careva deteriorări, şi se va fixa pe raportul de control tehnic al vehiculului cu acelaşi număr de serie. Pentru primirea unui nou ecuson, vehiculul se prezintă la orice staţie de control tehnic, unde se eliberează un nou ecuson pe un termen analogic cu cel al ecusonului care a fost dezlipit de pe parbrizul vechi.

8.      Dacă în rezultatul controlului tehnic vehiculul se consideră tehnic defectat şi pe parbriz persistă ecusonul valabil, atunci ultimul trebuie să fie înlăturat de pe parbriz de către expertul  control tehnic şi să fie fixat pe raportul de control tehnic al vehiculului cu acelaşi număr de serie.


                                                                                                                    DRUM BUN!Leave a Reply.


Tweet Director Web Moldovenesc
revizia tehnica