Revizia Tehnica - TESTARE detaliată pentru siguranța TA!
 
 

1.      Termenul pentru efectuarea primului control tehnic se consideră de la data primei înmatriculări, iar pentru următorul control tehnic de la data celei precedente.

2.      Controlului tehnic sunt supuse toate vehiculele, înregistrate în Republica Moldova cu periodicitatea de nu mai puţin de o dată în:
 • а) motociclete – 12 luni;
 • b) autoturisme, utilizate în scopuri personale şi de serviciu (cu excepţia taximetrelor) – 12 luni;
 • c) autoturisme-taximetre – 6 luni;
 • d) autoturisme şi autocamioanele, destinate în scopuri de instruire a conducătorilor – 6 luni;
 • e) autocamioane cu destinaţie generală – 12 luni;
 • f) autocamioane ADR – 6 luni;
 • g) microbuse, autocare şi autobuse – 6 luni;
 • h) remorcile (semiremorcile) cu destinaţie generală – 12 luni;
 • i) remorcile (semiremorcile) ADR – 6 luni.
Nu sunt supuse controlului tehnic vehiculele din categoria T.

3.      Pentru trecerea controlului tehnic, vehiculul urmează a fi prezentat la oricare din staţiile de control tehnic din Republica Moldova, autorizate de organul competent în ordinea stabilită.

4.      La controlul tehnic, vehiculul urmează a fi prezentat de către proprietar sau persoana de încredere.

5.      Vehiculele rutiere prezentate pentru efectuarea controlului tehnic trebuie să fie goale, tehnic bune şi curate, în special caroseria, şasiul, ansamblurile şi subansamblurile ce urmează a fi controlate. Ele urmează a fi prezentate cu anvelopele umflate la presiunea nominală. 
.
6.      Pînă la efectuarea procedurii de control tehnic, pentru vehiculul respectiv trebuie să fie deja achitată:
 • а) taxa de folosire a drumurilor, confirmată prin ordinul de plată (la efectuarea transferului de către persoana juridică) sau chitanţa (la efectuarea plăţii în numerar de către persoana fizică).
 • b) plata pentru controlul vehiculului;
 • c) asigurarea de răspundere civilă valabilă la momentul controlului.
7.      Dacă vehiculul rutier prezintă motive de respingere cu cod defect, se efectuează în continuare toate controalele prevăzute în planul de operaţiuni corespunzător categoriei vehiculului rutier.

8.      Pentru fiecare vehicul rutier prezentat la controlul tehnic se completează un raport de control tehnic. Conform rezultatelor de trecere a controlului tehnic, indiferent de rezultat, se stabileşte un aviz despre starea vehiculului şi se eliberează raportul de control tehnic.

9.      Controlul tehnic se execută de către experţii control tehnic conform listei obiecţiilor de control din procesul verbal în funcţie de categoria vehiculului rutier. Ordinea de executare a operaţiunilor precizate va fi stabilită de fiecare staţie de control tehnic în funcţie de fluxul tehnologic propriu, cu excepţia identificării, care va fi prima operaţiune efectuată.

10.  La ieşirea din funcţiune a unor sisteme ale vehiculului în procesul de control tehnic, la respectarea deplină a programei de control, expertul, care efectuează controlul tehnic şi staţia de control nu duce răspundere pentru defecţiune, iar vehiculul se consideră tehnic defectat, similar în cazului cînd acesta nu ar trecut controlul tehnic.

11.  Dacă se constată, că vehiculul este tehnic defectat, se eliberează un raport provizoriu de control (fără eliberarea ecusonului) care are perioada maximă de valabilitate de 30 zile. În capitolul V „Menţiuni” al raportului de control tehnic al vehiculului se indică codurile şi comentarii asupra defecţiunilor depistate ale vehiculului. De asemenea în procesul verbal al controlului se indică codurile defectelor cu comentarii detaliate asupra lor.

12.  Vehiculul, care a primit conform rezultatelor controlului tehnic un raport provizoriu de control tehnic al vehiculului, după înlăturarea defecţiunilor trebuie să fie prezentat pentru un control repetat la aceeaşi staţie de control tehnic, unde s-a efectuat controlul tehnic primar. Controlul tehnic repetat prevede controlul şi plata pentru controlul acelor parametri, care anterior au fost consideraţi necorespunzători cerinţelor tehnice şi care au fost indicaţi în capitolul V al raportului de control tehnic provizoriu.

13.  În cazul depistării falsificării numerelor de identificare, conducătorul staţiei de control tehnic va informa organele de poliţie.

14.  Controlul tehnic repetat se efectuează numai la prezentarea raportului provizoriu de control tehnic al vehiculului cu termenul valabil. În cazul expirării raportului provizoriu, vehiculul va fi supus unui control conform tuturor parametrilor în corespundere cu lista obiecţiilor de control din procesul verbal şi pentru o plată corespunzătoare tarifului pentru controlul tehnic al vehiculului din categoria respectivă. Controlul tehnic repetat impune în mod obligatoriu efectuarea identificării vehiculul rutier prezentat.

15.  În intervalul dintre două controale tehnice, proprietarul vehiculului rutier are obligaţia de a asigura menţinerea acestuia într-o stare tehnică corespunzătoare în vederea încadrării în cerinţele legale privitoare la siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţia mediului.

                                                                                                                              DRUM BUN!
ghenadius
8/2/2012 07:31:15

buna ziua,
ati putea va rog sa pubulicati intro lista toate sistemele care sunt testate in timpul unui control tehnic obligatoriu.

Multumesc anticipat

Reply
HELPauto
8/3/2012 12:58:58

http://helpauto.weebly.com/blog.html

Reply
dima
4/2/2013 01:01:43

daca nu trec testarea tehnica, dupa 30 zile trec iarasi.
intrebare: aceste 30 zile cum merg? fara revizia tehnica?

ReplyLeave a Reply.


Tweet Director Web Moldovenesc
revizia tehnica